konferencje przemyslowe

Trzecia edycja Konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle” odbędzie się w dniach 22-23 września we Wrocławiu. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze rozwiązania stosowane w ramach zapewnienia bezpiecznej pracy pracowników, podwykonawców i maszyn. Przedstawimy wiele przykładów własnych, przybliżymy również analizę z punktu widzenia pracodawcy, audytora, biegłego sądowego, jednostki certyfikującej oraz organów nadzoru i kontroli.

Konferencja z pewnością zainteresuje szczególnie menadżerów i inżynierów w dziedzinie BHP, maszyn, normalizacji oraz jakości, a więc osoby związane z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem podwykonawcami.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Konieczna jest dbałość o to, żeby pracownicy, szczególnie ci, którzy obsługują maszyny, mogli bezpiecznie wykonywać swoje działania. Zarówno człowieka, jak i maszynę trzeba odpowiednio zabezpieczyć i uporządkować procesy. Nieuniknione jest również zaangażowanie pracowników firm zewnętrznych. To jeszcze bardziej złożony obszar, który stanowi istotne ryzyko w trakcie realizacji całości działań, ale podwykonawcy także muszą zostać objęci nadzorem i normami BHP.

– Inicjatywa zrodziła się na bazie pytań klientów oraz naszej chęci dzielenia się wieloletnim doświadczeniem pracy w przemyśle. Zainteresowanie tą tematyką w branży przemysłowej pozostaje niezmiennie ogromne, stąd decyzja o organizacji trzeciej edycji – stwierdza Aleksander Myśkow, Prezes Zarządu EcoMS Consulting, jednej z czołowych firm doradczo-szkoleniowych podejmującej się kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w zakresie zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem podwykonawców.

Obecna edycja została objęta patronatem przez Wolters Kluwer Polska. W jej imieniu prelekcję wygłosi Maciej Krajewski – Dyrektor ds. rozwoju biznesu. Podzieli się on swoją wiedzą nt. prawnych aspektów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach w obszarach bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zagrożenia przy użytkowaniu maszyn

Dr inż. Radosław Gonet na podstawie praktyki biegłego sądowego przybliży najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy podczas użytkowania maszyn. Warto zaznajomić się również z postępowaniem sądowym po zaistnieniu wypadku.

Poznanie doświadczeń audytora z pewnością może uratować przed wysokim mandatem. Grzegorz Brylonek z EcoMS Consulting przekona, że szereg problemów z jakimi styka się w trakcie audytów oceniających zgodność z wymaganiami prawnymi, powtarza się w wielu zakładach produkcyjnych, w tym w trakcie prac przy urządzeniach energetycznych. Właśnie dlatego warto je bliżej poznać i skutecznie wyeliminować.

BHP a pracownicy z zagranicy

Wymagania BHP dotyczą również zatrudniania cudzoziemców. Adam Tuleja z Państwowej Inspekcji Pracy omówi zasady kontroli i podpowie praktyczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy cudzoziemców. Z kolei Dominika Haba-Posz z Saint-Gobain Innovative Materials Polska zapozna nas z codziennością zatrudniania pracownika-cudzoziemcy w Polsce. Podejmie się również odpowiedzi na pytanie, czy zatrudnianie osób z innych krajów jest opłacalne i jaka jest aktualnie opinia o zagranicznym pracowniku.

Rozwiązania systemowe

System zarządzania ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracy. W kolejnym panelu dominować będzie spojrzenie na temat z innej perspektywy – znanych jednostek certyfikujących: Bureau Veritas, DNV, LRQA oraz SGS.

– Cykl Deminga (Plan, Do, Check, Act) to podstawa rozwiązywania problemów w systemach zarządzania. Pozwala na ciągłe doskonalenie, wyłapywanie błędów czy marnotrawstwa w pracy i znajdowanie rozwiązań problemów. Ułatwia to systemowe podejście chociażby w oparciu o normy ISO 9001 czy ISO 45001 – podkreśla Andrzej Kwocz, Dyrektor Działu Doradztwa i Szkoleń, EcoMS Consulting.

Gdzie się zaczyna, a gdzie kończy odpowiedzialność, bazując na modelu procesu w systemach? Doświadczeniami w tym zakresie podzieli się Joanna Mazurkiewicz, audytor wiodąca i trener z LRQA (dawniej Lloyd’s Register). Natomiast Włodzimierz Biel, audytor wiodący i trener w DNV, da w trakcie swojego wystąpienia odpowiedź na pytanie, jakie są różnice pomiędzy zarządzaniem i przywództwem oraz dlaczego w ISO 45001 przywództwo jest tak ważne.

Artur Świątczak, Zastępca Szefa Technicznego z Bureau Veritas Polska, zwróci uwagę uczestników na zarządzanie ryzykiem zawodowym na każdym etapie wykonywania prac. Warto zastanowić się dlaczego właściwe zarządzanie ryzykiem zawodowym jest ważne i kto może przeprowadzić ocenę takiego ryzyka w świetle wymagań prawnych, a także jakie są sposoby skutecznego zarządzania ryzykiem zawodowym.

Kolejne rozważania dotyczyć będą kontekstu organizacji w aspekcie ISO 45001, sposobu jego określenia i dlaczego często jest problemem dla przedsiębiorstwa? O wszystkich tych aspektach opowie Jacek Węglarczyk – audytor wiodący i trener SGS.

Od ergonomii do bezpiecznych narzędzi

Drugi dzień rozpocznie tematyka normalizacji wraz z jej związkami z ergonomią pracy, którą przedstawi dr inż. Zygmunt Niechoda – Doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Do tego obszaru, na bazie doświadczeń z wielu zakładów przemysłowych, ustosunkuje się również Karolina Rduch, East Europe HSE manager w Faurecia. Zaprezentuje ten zakres z punktu widzenia zakładu jako całości, jak i pojedynczego miejsca pracy.

Nie należy zapominać o tym, że bezpieczeństwo poprawiają także poszczególne narzędzia, na przykład odpowiednio dobrane drabiny wykorzystywane w trakcie prac. Niezbędna jest wysoka jakość i dokumentacja oraz kontrole drabin, na czym skupi swoje wystąpienie Joanna Nagraba – Brand Manager w Faraone Poland Sp z o.o.

Wojciech Tubek – Chief Technology Officer w Surveily – wprowadzi nas w świat bezpieczeństwa Przemysłu 4.0 w oparciu o sztuczną inteligencję, inteligentne systemy, RFID/asset tracking, predictive maintenance, czy digital twin.

Behawioral Based Safety

Coraz częściej spotykanym narzędziem do zmiany mentalności i zachowań pracowników oraz lepszego zrozumienia ich osobistego zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa, są projekty behawioralne. Ten sposób budowania kultury bezpieczeństwa będzie rozpatrzony z kilku punktów widzenia.

Pod rozwagę zostanie poddane zagadnienie, kiedy projekty behawioralne nie przynoszą efektu i jakie mogą być tego przyczyny. Doświadczenia EcoMS z wielu wdrożeń przedstawi Prezes Aleksander Myśkow. Pozwolą one wyciągnąć właściwe wnioski i podpowiedzieć, jakie założenia programu przyjąć, żeby osiągnąć sukces. Projekty Behawioral Based Safety (BBS) są indywidualnie dostosowane do konkretnej organizacji i odnoszą się do bezpieczeństwa wszystkich pracowników – od dyrektora i kierowników do pracowników liniowych i wykonawców zewnętrznych.

Tematyka BBS zostanie zaprezentowana także na konkretnych przykładach – Agnieszka Travnickova z punktu widzenia zakładu Brembo, a Witold Wilarski – zakładu Hitachi, natomiast Łukasz Kamrowski z Grupy Żywiec opowie jak to wygląda w Browarze w Elblągu.

Przemysł to wiodąca część gospodarki każdego kraju. Świadomość problemów i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy jest nie do przecenienia dla właściwego przebiegu wszystkich procesów przemysłowych. Konferencja „Bezpieczeństwo w przemyśle III” stanowi źródło wiedzy i praktycznych wskazówek dla wszystkich uczestników.

You May Also Like

Jak skutecznie monitorować energię elektryczną w fabryce?

W artykule: Monitoring energii krok po krokuWdrożenie pomiarów bez strat w produkcjiCzas na konkretne oszczędności…

Jakość produktów, terminowość i najniższa cena – to daje przewagę

W artykule: Terminowość najważniejsze dla obróbki metaliPrzetwórstwo tworzyw sztucznych częściej konkuruje cenąPrzewagi…

Roboty i pieniądze – różne formy finansowania robotyzacji

W artykule: ROI – roboty współpracująceNawigator finansowy, ulga na robotyzacjęLeasing, robot jako…

Rosnące ceny i wzrost konkurencji problemem branży drzewnej

W artykule: Rosnące ceny surowca odbiją się na kondycji firmProblemy firm na…