niska cena daje przewage

Według firm przemysłowych z sektora MŚP, kluczowymi czynnikami, które umożliwiają zdobycie przewagi nad konkurencją są wysokiej jakości produkty (58,2 proc.), dotrzymywanie terminów (44,2 proc.) oraz oferowanie najniższych cen (28,5 proc.). Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce, w porównaniu do badania przeprowadzonego w 2020 roku spadło znaczenie dobrych relacji z kontrahentami, a wzrosło terminowości i niższej ceny.

Zdaniem prawie 60 proc. badanych firm z sektora przemysłowego, wysoka jakość produktów końcowych to czynnik, który najbardziej decyduje o przewadze na rynku. Na drugim miejscu ankietowani przedsiębiorcy  z branży spożywczej, poligraficznej, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych najczęściej wskazują na dotrzymywanie terminów – 44,2 proc. Z kolei 28,5 proc. uważa, że w zdobyciu takiej przewagi pomaga oferowanie najniższych cen.

Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce, co dziesiąty ankietowany uważa, że o przewadze konkurencyjnej decyduje również nowoczesny i odnawiany park maszyn i urządzeń (MiU). Podobna liczba przedsiębiorców wymienia także dobre relacje z kontrahentami, doświadczony i kompetentny zespół pracowników oraz zautomatyzowany park maszynowy.

– Dobrą wiadomością jest to, że po raz kolejny polscy przedsiębiorcy wymieniają wysoką jakość produktów jako główny czynnik przewagi na rynku i to właśnie nią chcą konkurować. W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2020 roku, wzrosło znaczenie dotrzymywania terminów – o prawie 17 pkt proc. Coraz ważniejsze dla przedsiębiorców staje się również oferowanie najniższej ceny. Warto jednak podkreślić, że stopień istotności tych czynników różni się w zależności od badanej branży – mówi Grzegorz Jarzębski, Country Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Terminowość najważniejsze dla obróbki metali

Jedyną z czterech badanych branż, w której najczęściej wskazuje się inny czynnik niż jakość produktów, jest obróbka metali. W przypadku przedsiębiorców z tego sektora znalazła się ona dopiero na drugim miejscu (44 proc.). Ankietowani najczęściej wskazywali na dotrzymywanie terminów (58 proc.), zaś na trzecim miejscu – najniższe ceny (32 proc.).

Co piąty przedsiębiorca z branży obróbki metali wskazał, że głównym czynnikiem dającym przewagę konkurencyjną jest nowoczesny i odnawialny park maszyn i urządzeń. Natomiast co szósty uważa, że pomocne są dobre relacje z kontrahentami. Zdaniem co dziesiątego to doświadczony i kompetentny zespół pracowników pozwala zdobyć przewagę na rynku.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych częściej konkuruje ceną

Przedsiębiorstwa przetwarzające tworzywa sztuczne, podobnie jak poligraficzne i spożywcze, najczęściej wskazują jako przewagę konkurencyjną wysoką jakość produktów (59 proc.). Na drugim miejscu znalazła się terminowość. Warto podkreślić, że firmy z tej branży dużo częściej niż z innych sektorów wymieniały najniższe ceny. Zdaniem aż 40 proc. badanych to właśnie ten czynnik daje przewagę na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ponadto 10 proc. wskazało na dostęp do finansowania zewnętrznego.

Przewagi w branży poligraficznej i spożywczej

Oferowanie najniższych cen jest istotne także w branży poligraficznej – wskazuje na to prawie co trzeci ankietowany z tej branży. Co piąta firma poligraficzna jako ważną przewagę na rynku wymienia zautomatyzowany park maszynowy, a co dziesiąta doświadczony i kompetentny zespół pracowników.

W branży spożywczej przedsiębiorstwa konkurują głównie wysoką jakością produktów. Na ten czynnik wskazuje aż 72 proc. ankietowanych – najwięcej ze wszystkich badanych branż. Na kolejnych miejscach znalazła się terminowość (17 proc.), doświadczony i kompetentny zespół pracowników (15 proc.) oraz nowoczesny i odnawialny park maszyn i urządzeń (14 proc.).

– Warto pamiętać, że przewagi te często są w pewnym stopniu powiązane. Nowoczesny i odnawiany park MiU ułatwia utrzymanie najwyżej jakości produktów, a zautomatyzowane maszyny potrzebują wysoko wykwalifikowanej kadry do ich obsługi. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii sprzyja m.in. optymalizacji kosztów, co w konsekwencji może umożliwić oferowanie niższych cen. Z kolei inwestycje w nowoczesne maszyny często wymagają dostępu do finansowania zewnętrznego oferowanego przez partnerów biznesowych, którzy rozumieją daną branże i jej sytuację – podsumowuje Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services w Polsce.

You May Also Like

Bezpieczeństwo w przemyśle – trzecia odsłona konferencji już we wrześniu!

W artykule: Zagrożenia przy użytkowaniu maszynRozwiązania systemoweOd ergonomii do bezpiecznych narzędziBehawioral Based…

Jak skutecznie monitorować energię elektryczną w fabryce?

W artykule: Monitoring energii krok po krokuWdrożenie pomiarów bez strat w produkcjiCzas na konkretne oszczędności…

Roboty i pieniądze – różne formy finansowania robotyzacji

W artykule: ROI – roboty współpracująceNawigator finansowy, ulga na robotyzacjęLeasing, robot jako…

Rosnące ceny i wzrost konkurencji problemem branży drzewnej

W artykule: Rosnące ceny surowca odbiją się na kondycji firmProblemy firm na…