Dobrze funkcjonujący i zgrany zespół pracowników przedkłada się na lepszą efektywność w pracy i osiąganie postawionych celów. Zadowolenie zespołu i efektywniejsza praca to także wyższy zysk pracodawcy. Jak w takim razie stworzyć zgrany i zmotywowany zespół? Jednym ze sposobów na osiągnięcie powyższego celu jest Team Building. Czym dokładnie jest Team Building i na czym polega? Odpowiedź poniżej.

Czym jest Team Building?

Zgodnie z nazwą Team Building oznacza budowanie zespołu. Zgodnie z definicją, obejmuje on różnorodne sposoby i formy integracji grupy pracowników w danej jednostce organizacyjnej, zespole czy firmie, których najważniejszym zadaniem jest wzmocnienie więzi między pracownikami, polepszenie ich efektywności oraz ich zintegrowanie.

Team Building swoim zakresem obejmuje celowo zorganizowane zajęcia, które mają za zadanie w praktyczny sposób zdefiniować role w zespole pracowników a także nauczyć wzajemnej współpracy. Dzięki budowaniu zespołu w ten sposób następuje utworzenie sprawnie funkcjonującego organizmu, który w założeniu osiąga dużo lepsze efekty i wyniki pracy, niż w przypadku działania poszczególnych jednostek osobno.

Ćwiczenia i zajęcia tego typu warto stosować na różnych etapach funkcjonowania danego zespołu. Sprawdzą się one doskonale zarówno gdy członkowie grupy nie znają się jeszcze zbyt dobrze (np. podczas formowania nowego zespołu do określonego projektu),  gdy w zespole występuje słabe zorientowanie na cele, w przypadku wyboru nowego lidera czy konfliktu pomiędzy członkami grupy. Narzędzia jakie daje Team Building sprawdzą się na każdym etapie, od momentu powstania zespołu, po jego usprawnienie aż do tzw. fazy schyłkowej. Obecnie ćwiczenia z budowania zespołu uznawane są niejednokrotnie za jedno z najlepszych narzędzi do usprawniania i poprawiania działania zespołów pracowniczych.

Jaka jest istota i cele Team Buildingu?

Team Building pozwala niejednokrotnie na osiągnięcie efektu synergii w zespole. Integracja, która odbywa się poprzez rozmaite ćwiczenia pozwala na efektywniejszą realizację codziennych zadań przed jakimi staje grupa. Co więcej, efekt synergii pozwala na sprawniejsze i szybsze osiąganie celów całej grupy, niż podczas działanie każdego z jej członków osobno.

Podczas ćwiczeń następuje znacząca poprawa komunikacji członków zespołu. Chętniej też dzielą się oni swoją wiedzą. Pracownicy zaczynają bardziej niż kiedykolwiek ufać sobie nawzajem, jednocześnie są skoncentrowani na osiągnięciu określonego celu i czują się wspólnie za niego odpowiedzialni. Podczas zajęć tego typu pracownicy dostrzegają znaczenie współpracy na osiągane rezultaty.

Istotą Team Buildingu jest także to, aby wszyscy członkowie danego zespołu lepiej się poznali i nauczyli współpracy. Ważnym jest dokładne poznanie swoich preferencji, przyzwyczajeń i stylu pracy, dzięki którym będzie możliwe wykorzystanie w pełni potencjału każdego z członków zespołu.

Team Building w praktyce – przykłady i zastosowanie

Zgodnie z założeniem i istotą Team Building nie może funkcjonować jako oderwany od problemu i celu jaki ma zostać osiągnięty. Proces ten powinien zostać dopasowany do konkretnej grupy w oparciu o obserwacje pracowników i problemy z jakimi musi się zmierzyć.

Warto mieć świadomość, że ćwiczenia z budowania zespołu nie musi zawsze polegać tylko i wyłącznie na organizowaniu spotkań. Proces ten może obejmować swoim zakresem różne aktywności i gry, które będą wymagały od członków zespołu wzajemnej współpracy i wspólnego działania.Team Building to także często różnorodne spotkania integracyjne dla pracowników, podczas których realizuje się określone scenariusze, wspólnie rozwiązuje zagadki oraz wykonuje zadania jak np. tworzenie sztuki teatralnej czy stworzenie unikalnego pojazdu.

Tego typu zabawy wzmacniają relacje między współpracownikami, uczą współdziałania, odpowiedzialności i nastawienia na osiągnięcie wspólnego celu. Zajęcia tego typu można zorganizować na własną rękę lub skorzystać z zewnętrznej firmy. Należy jednak pamiętać, że zajęcia i zadania z zakresu budowania zespołu powinny być realizowane pod okiem specjalistów i mieć odzwierciedlenie w codziennej pracy podczas wykonywania zadań.

You May Also Like

Na czym polega działalność B2B?

W artykule: Co to jest B2B?Rodzaj prowadzonych działalności w ramach B2B „B2B”…

Sprawny co-packing przyspiesza e-commerce

W artykule: Więcej niż pakowanieDlaczego co-packing usprawnia dostawy? Trzeba być coraz szybszym,…

Gry szkoleniowe jako narzędzie team buildingu.

W artykule: Zabawa czy rywalizacja?Gry szkoleniowe jako sposób na rozwiązywanie problemów.Walor edukacyjny…

Prosty przewodnik po domyślnych stronach WooCommerce

Jeśli masz witrynę WordPress, istnieje duża szansa, że masz zainstalowane WooCommerce. Jeśli nie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozważyłeś lub rozważasz to. Rozumiemy, że perspektywa nauki całej platformy ecommerce może być zniechęcająca, ale na szczęście WooCommerce jest platformą łatwą do nauczenia. Duża część jego podstawowej funkcjonalności może…