Gry towarzyszyły ludziom od najdawniejszych czasów rozwoju cywilizacji. Istotą gier jest metaforyczne przedstawienie sytuacji, które zdarzają się w realnym świecie. Jedną z najstarszych gier są szachy, w których wymagane jest zastosowanie strategii pokonania przeciwnika. Takie działanie symulacyjne w bezpiecznych warunkach – na planszy, pozwala na zdobycie doświadczenia w opracowywaniu taktyki prowadzącej do osiągnięcia celu. Podobnie, obecnie używane gry są inspiracją do poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań i sprawdzenie ich w działaniu. Najlepszym przykładem są gry szkoleniowe, służące stymulowaniu własnego rozwoju i kształtujące umiejętność pracy zespołowej.

Zabawa czy rywalizacja?

Gry szkoleniowe wykorzystywane są przez firmy, które chcą zwiększyć efektywność pracy swojej załogi. Jeśli gra ma bardzo rozbudowany aspekt rywalizacyjny, uczestnicy bazują na swoich wcześniejszych doświadczeniach, przez co na drugi plan schodzi cel edukacyjny. Dobrze zaprojektowane gry szkoleniowe są narzędziem do kształtowania prawidłowych postaw i działania sprzyjającego integracji zespołu. Zatem “grywalizacja” utrwala istniejące nawyki. Natomiast gra szkoleniowa ukierunkowana na integrację, modyfikuje zachowania poprzez ćwiczenie nowych, skutecznych sposobów postępowania. A odbywa się to formie zabawy, której towarzyszą pozytywne  emocje.

Gry szkoleniowe jako sposób na rozwiązywanie problemów.

W każdej firmie istnieje wiele problemów zakłócających rytm i wydajność pracy. Na ogół problemy te są nierozpoznane, więc trudno jest zastosować jakieś mechanizmy naprawcze. Grupa społeczna składa się z jednostek, pomiędzy którymi zachodzą rozmaite relacje interpersonalne. Podczas gry szkoleniowej każdy pracownik ma możliwość sprawdzenia siebie; zweryfikowania własnych postaw i modelu funkcjonowania w grupie. Taka autorefleksja pozwala na wprowadzenie zmian w sposobach działania na poziomie indywidualnym. Jest to cały proces odbywający się w trakcie rozgrywki. Zakończony jest wyciągnięciem wniosków, służących wdrożeniu lepszych modeli postępowania.

Nieprawidłowe postawy poszczególnych jednostek są przyczyną konfliktów w grupie. Gry symulacyjne w swojej dynamice nie są wolne od sytuacji konfliktogennych. Są więc narzędziem rozpoznawczym dla problemów, mających swoje odzwierciedlenie w praktyce. Pozwala to na wyciągnięcie uniwersalnych wniosków, służących do modelowania funkcjonowania grupy.

Walor edukacyjny gier szkoleniowych

Istotą gier szkoleniowych jest przeniesienie uzyskanych tą drogą konkluzji na rzeczywistość. Na ich podstawie da się opracować plan poprawy sytuacji. Następnie trzeba go wdrożyć w życie, czyli na bazie wniosków z gry wskazać członkom grupy formy prawidłowej komunikacji i skuteczne sposoby rozwiązywania problemów. W trakcie gry każda osoba poznaje w bezpieczny, symulacyjny sposób konsekwencje swojego postępowania. Pozwala to jej zdobyć doświadczenia do zastosowania w realu.

Gry symulacyjne to rodzaj warsztatów szkoleniowych, prowadzonych w o wiele atrakcyjniejszej formie niż zwykłe wykłady. Dlatego ich efektywność jest większa niż inne formy doskonalenia. Skuteczność tego typu działań można sprawdzić w obserwacji zmian zachodzących w funkcjonowaniu załogi w praktyce. Bardziej obiektywnym sposobem jest  ponowne przeprowadzenie po pewnym czasie gry symulacyjnej, która wtedy ma na celu ewaluację uzyskanych wyników naprawczych.

Główne cele gier symulacyjnych – podsumowanie

Gry szkoleniowe polegają na symulacji zdarzeń mogących zajść w rzeczywistości. Ich walor edukacyjny polega na podnoszeniu zdolności do autorefleksji oraz ćwiczeniu umiejętności interpersonalnych. Zaangażowanie w grę jest uzyskane poprzez lekką, zabawową formę. W przeciwieństwie do mechanizmów rywalizacyjnych, gry szkoleniowe stosowane są do celów integracyjnych. Służą do rozpoznawania problemów, pracy nad nimi oraz sprawdzania efektów tej pracy poprzez ewaluację. W efekcie prowadzą do zwiększenia stopnia identyfikacji pracowników z firmą i budowania pozytywnych więzi pomiędzy członkami załogi.

You May Also Like

Na czym polega działalność B2B?

W artykule: Co to jest B2B?Rodzaj prowadzonych działalności w ramach B2B „B2B”…

Sprawny co-packing przyspiesza e-commerce

W artykule: Więcej niż pakowanieDlaczego co-packing usprawnia dostawy? Trzeba być coraz szybszym,…

Czym jest i na czym polega Team Building?

W artykule: Czym jest Team Building?Jaka jest istota i cele Team Buildingu?Team…

Prosty przewodnik po domyślnych stronach WooCommerce

Jeśli masz witrynę WordPress, istnieje duża szansa, że masz zainstalowane WooCommerce. Jeśli nie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozważyłeś lub rozważasz to. Rozumiemy, że perspektywa nauki całej platformy ecommerce może być zniechęcająca, ale na szczęście WooCommerce jest platformą łatwą do nauczenia. Duża część jego podstawowej funkcjonalności może…